แหล่งสารสนเทศน่าใช้

ประชาสัมพันธ์ | ทำเนียบรุ่น | ปฏิทินวิชาการ | ตารางเรียน | ตารางพบที่ปรึกษา | ขอคำปรึกษา | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ผลงานนักศึกษา | บริการศิษย์เก่า | สิ่งสนับสนุนการศึกษา

 

ฐานข้อมูล TDC - บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
TCI ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย - สืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการตลอดจนข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย
คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (วช.) - เป็น คลังข้อมูล (Repository) เพื่อการสืบค้นข้อมูล เผยแพร่การใช้ประโยชน์สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง 
คลังศัพท์ไทย : หมวดบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
OCLC Classify - เว็บไซต์สนับสนุนงานจัดหมวดหมู่ออนไลน์ (English)
WorldCat - เว็บไซต์สนับสนุนงานทำรายการออนไลน์ (English)
LC Catalog - เว็บไซต์ที่รวบรวมรายการหนังสือ วารสาร ต้นฉบับตัวเขียน แผนที่ เพลง สื่อบันทึกรูปแบบต่างๆ กว่า 17 ล้านรายการในหอสมุดรัฐสภา
หอสมุดแห่งชาติ
๐ คู่มือการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม (ออฟไลน์) โดย สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ม.สวนดุสิต | ใช้งาน Desktop | ใช้งาน Smart phone
https://www.2ebook.com - ระบบให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษน่ารู้

ประชาสัมพันธ์ | ทำเนียบรุ่น | ปฏิทินวิชาการ | ตารางเรียน | ตารางพบที่ปรึกษา | ขอคำปรึกษา | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ผลงานนักศึกษา | บริการศิษย์เก่า | สิ่งสนับสนุนการศึกษา

 

English Discovery - เว็บไซต์เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
Oxford Living Dictionary - เว็บไซต์พจนานุกรมภาษาอังกฤษ
Glossary of Library Terms - เว็บไซต์ให้บริการความหมายของคำศัพท์ทางบรรณารักษศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไอทีใกล้ตัว

ประชาสัมพันธ์ | ทำเนียบรุ่น | ปฏิทินวิชาการ | ตารางเรียน | ตารางพบที่ปรึกษา | ขอคำปรึกษา | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ผลงานนักศึกษา | บริการศิษย์เก่า | สิ่งสนับสนุนการศึกษา

 

Aurasma AR - เว็บไซต์เครืองมือจัดทำ AR
คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด - ให้บริการภาพถ่าย คลิปวิดีทัศน์ที่น่าสนใจของประเทศไทย
ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด - เว็บไซต์ให้บริการสื่อการเรียนรู้แบบเปิด E-learning ของคนไทย
แหล่งเรียนรู้ Excel - เว็บไซต์เรียนรู้ เสริมความสามารถการใช้งานโปรแกรม Excel (English)
แหล่งเรียนรู้ Excel - เว็บไซต์เรียนรู้ เสริมความสามารถการใช้งานโปรแกรม Excel (ไทย)
Filmora - โปรแกรมจัดทำคลิปอย่างมืออาชีพ เล็กจิ๋ว แต่เผ็ด ...
Kahoot - เว็บไซต์สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเกมส์
Pixabay - เว็บไซต์ให้บริการภาพกราฟิก ... ฟรีๆ
Freepik - เว็บไซต์ให้บริการภาพกราฟิก ... ฟรีๆ
Unsplash - เว็บไซต์ให้บริการภาพกราฟิกความละเอียดสูง ... ฟรีๆ
Colourlovers - เว็บไซต์แนะนำการใช้สีในงานกราฟิก สุดชีค ...
Colour Contrast Analyser - เว็บไซต์ช่วยวิเคราะห์ความเข้ากันของการใช้สีในหน้าเว็บไซต์
QR Code Generator - เว็บไซต์ช่วยสร้าง QR-code ง่ายๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องทางอาชีพ

ประชาสัมพันธ์ | ทำเนียบรุ่น | ปฏิทินวิชาการ | ตารางเรียน | ตารางพบที่ปรึกษา | ขอคำปรึกษา | ระเบียบ/ข้อบังคับ | ผลงานนักศึกษา | บริการศิษย์เก่า | สิ่งสนับสนุนการศึกษา

 

เว็บไซต์สมัครงาน JobDB.com - เว็บไซต์งานชั้นนำที่มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งในหลาย ประเทศทั้ง ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย
เว็บไซต์หางาน JobBKK.com - เว็บไซต์หางาน สมัครงานในรูปแบบ Attach Resume
Fanpage หางานบรรณารักษ์ - กลุ่ม Fcebook หางานเกี่ยวกับบรรณารักษ์ที่น่าสนใจจากกลุ่มคนวิชาชีพบรรณารักษ์โดยเฉพาะ
Fanpage เครือข่ายห้องสมุดและบรรณารักษ์ไทย - กลุ่ม Facebook ที่แนะนำแหล่งงาน และความรู้ในแวดวงวิชาชีพบรรณารักษ์
Fanpage งานราชการ - กลุ่ม Facebook ติดตามการรับสมัครงานราชการ