ยินดีต้อนรับ

คุณลักษณะของนักศึกษา | รับสมัครนักศึกษา 2561 | ปฏิทินการรับสมัคร | คำถามพบบ่อย

img

สแกน QR Code หรือ คลิกปุ่มด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน

หากมีข้อสงสัย !!!

เข้ามาคุยกับเรา เรายินดีให้ข้อมูลที่ต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะของนักศึกษา

คุณลักษณะของนักศึกษา | รับสมัครนักศึกษา 2561 | ปฏิทินการรับสมัคร | คำถามพบบ่อย

ประกาศรับสมัคร ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับสมัครนักศึกษา 2561 (ระบบ TCAS)

คุณลักษณะของนักศึกษา | รับสมัครนักศึกษา 2561 | ปฏิทินการรับสมัคร | คำถามพบบ่อย

รอบ 3 - รับตรงร่วมกัน

รอบ 4 - Admission

รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
๐ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
๐ GAT ค่าน้ำหนัก 25%
๐ สอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก บุคลิกภาพ การสื่อสาร และแฟ้มสะสมงาน
รายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษา
๐ GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
๐ GAT ค่าน้ำหนัก 25%
๐ สอบสัมภาษณ์ พิจารณาจาก บุคลิกภาพ การสื่อสาร และแฟ้มสะสมงาน
 
สนใจสมัครเรียน คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการรับสมัคร ปี 2561

คุณลักษณะของนักศึกษา | รับสมัครนักศึกษา 2561 | ปฏิทินการรับสมัคร | คำถามพบบ่อย

กิจกรรม

รอบ 3 - รับตรงร่วมกัน

รอบ 4 - Admission

เปิดรับสมัคร
9 - 13 พฤษภาคม 2561
6 - 10 มิถุนายน 2561
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
26 - 29 พฤษภาคม 2561
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
30 พฤษภาคม 2561
30 มิถุนายน 2561
สอบสัมภาษณ์
4 มิถุนายน 2561
4 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
8 มิถุนายน 2561
13 กรกฎาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามพบบ่อย

คุณลักษณะของนักศึกษา | รับสมัครนักศึกษา 2561 | ปฏิทินการรับสมัคร | คำถามพบบ่อย

คำถาม

คำตอบ

สาขานี้นักศึกษาจะได้อะไร ?
สาขานี้มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ การปฏิบัติงานในห้องสมุด การจัดการสารสนเทศในองค์กร โดยอาศัยทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนักศึกษายังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ต่อยอดกับการทำงานด้านอื่นๆ ได้
สาขานี้เรียนจบแล้วไปทำงานอะไร ?
บรรณารักษ์ | นักวิชาการสารสนเทศ | เจ้าหน้าที่ดูแลและจัดการข้อมูล | นักจัดการเนื้อหา | เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ | บรรณาธิการวารสาร | อาชีพอิสระด้านสารสนเทศ
สาขานี้หางานยากไหม ?
หน่วยงานทุกแห่งมีสารสนเทศที่ยังคงต้องจัดการให้เป็นระบบ ใช้งานได้สะดวก ดังนั้นยังมีความต้องการแรงงานด้านนี้อีกจำนวนมาก
สาขานี้เรียนเกี่ยวกับอะไร ?
โดยพื้นฐานจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการห้องสมุด แล้วเพิ่มดีกรีไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีอยู่ในหลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการ ...